Lista konferencji  
 
Opcje sponsoringu  
 
 
         
         
   

     
 
     
   'Życzę Roadshow Polska sukcesu w przyciąganiu do Polski inwestycji, których tak bardzo potrzebujemy. Polska jest miejscem do inwestowania. Szerokiej Drogi.'

Profesor Danuta Hübner
Poseł do Parlamentu Europejskiego,
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego

     
 

'Roadshow jest czymś więcej niż tylko cyklem konferencji promujących Polskę. Jest przede wszystkim doskonałą platformą umożliwiającą nawiązanie cennych kontaktów biznesowych.'

Profesor Dariusz Rosati
Eurodeputowany, były Minister Spraw Zagranicznych

 

Umacnianie się pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz NATO a także wzrost znaczenia RP w regionie stworzyło nową, unikalną sytuację dla zagranicznej promocji kraju. Stało się dla Polski szansą na przyciągnięcie nowych inwestycji zagranicznych.

Cele działań Roadshow Polska:

  • organizowanie zagranicą i w Polsce międzynarodowych konferencji promujących Polskę oraz jej regiony/miasta m.in. w środowiskach biznesowych inwestorów zagranicznych

  • zapewnienie doskonałej platformy komunikacyjnej dla świata biznesu
    i kultury UE

  • organizowanie w Polsce lokalnych konferencji promujących najbardziej rozwijające się gałęzie gospodarki m.in. inwestycje, outsourcing skierowanych do różnych sektorów biznesu


Celem cyklu konferencji ROADSHOW jest przede wszystkim kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki w Unii Europejskiej oraz pokazanie jej atrakcyjności dla lokalizacji inwestycji zagranicznych. Wydarzenia te wpływają na rozwój współpracy gospodarczej z zagranicą  i przyczyniają się w znacznym stopniu do  napływu  bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski.

Jesteśmy przekonani, iż organizowane przez nas przedsięwzięcia mają ogromne znaczenie dla promocji Polski zagranicą, szczególnie poprzez prezentowanie naszego kraju jako wartościowego  i konkurencyjnego partnera w międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Panele dyskusyjne i prezentacje dotyczące najaktualniejszych trendów biznesu, pozwalają uzyskać nowe spojrzenie na zmieniającą się dynamicznie sytuację
w gospodarce polskiej oraz międzynarodowej.

Wystąpienia międzynarodowych prelegentów i moderatorów oraz  dyskusje uczestników  konferencji tworzą prestiżowe forum wymiany doświadczeń, wiedzy merytorycznej  oraz wpływają na zwiększenie liczby udanych działań  biznesowych, na rozwijającym się ekspansywnie rynku polskim.

Konferencje ROADSHOW są także doskonałym miejscem do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, które w przyszłości mogą zaowocować rozwijającą się współpracą z nowymi partnerami.

Roadshow Polska