Roadshow Polska Sp. z o. o

2A Szturmowa Str.
02-678 Warsaw
Poland
Phone: + 48 22 357 09 77
Phone: + 48 22 498 92 77
E-mail: conference@roadshowpolska.pl, info@roadshowpolska.pl

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000221724;

Kapitał zakładowy 50 000 zł:
NIP: 95-12-126-967
REGON : 015853001

You can also contact us on the Internet. Please fill in the form below:

message

Name

Surname

Company

Company adress

Contact phone

Email

Wyczyść-------------