Lista konferencji  
 
Opcje sponsoringu  
 
 
         
         
 

Roadshow Polska Sp. z o. o

ul. Szturmowa 2A
02-678 Warszawa
Polska
tel: + 48 22 357 09 77
tel: + 48 22 498 92 77
E-mail: conference@roadshowpolska.pl, info@roadshowpolska.pl

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000221724;

Kapitał zakładowy 50 000 zł:
NIP: 95-12-126-967
REGON : 015853001

Mogą Państwo również skontaktować się z nami za pośrednictwem internetu. Proszę wypełnić poniższy formularz kontaktowy:

wiadomość

Imię

Nazwisko

Firma

Adres firmy

Telefon kontaktowy

Email

Wyczyść-------------