Lista konferencji  
 
Opcje sponsoringu  
 
 
         
         
   

Perspektywy outsourcingu w Polsce
Spelog.pl, 04.11.2007


W krajach starej UE rynek usług tworzy 70 proc. wartości PKB, wg analiz OECD w Polsce udział ten wynosi ok. 55 proc. To pokazuje, ile możemy jeszcze osiągnąć w tej dziedzinie – powiedział Marcin Korolec, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki podczas otwarcia III edycji Forum Outsourcingu Roadshow „Polska europejskim rajem usługowym”, która odbyła się 24 października w Warszawie.

Wiceminister Korolec poinformował, że wg Instytutu Gartnera światowy rynek outsourcingu w branży IT osiągnie w 2007 r. wartość 50 mld dolarów. Jego zdaniem Polska może osiągnąć w tej branży duży sukces. – Co roku szkoły wyższe opuszcza 40 tys. absolwentów kierunków informatycznych. Nasi studenci zajmują czołowe miejsca w międzynarodowych konkursach IT. Już dziś 300 polskich inżynierów pracuje w Dolinie Krzemowej – wymienił wiceminister.

Zwrócił uwagę na rozwijający się w Polsce sektor usług BPO (Business Process Offshoring). – W 2006 r. udział tej branży w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Polsce wyniósł 14 proc., a w 2007 r. osiągnął poziom 22 proc. Przewidujemy, że do 2010 r. w tym sektorze będzie pracowało w Polsce ok. 550 tys. osób – zaznaczył. Przypomniał również, że zgodnie z ostatnimi danymi PAIIZ i NBP wielkość inwestycji zagranicznych w Polsce w 2006 r. wyniosła 15 mld euro.

Jako atuty Polski w przyciąganiu inwestycji zagranicznych wiceminister wymienił m.in. młodą, dobrze wykształconą kadrę. – 50 proc. polskiego społeczeństwa nie osiągnęło jeszcze 35 roku życia, a na uczelniach wyższych studiuje ponad 2 mln osób – podkreślił. Studia biznesowe, społeczne i prawnicze co roku kończy ponad 200 tys. absolwentów, a studia inżynierskie – 43 tys.

Wiceminister Korolec omówił też instrumenty wsparcia inwestycji w Polsce. – Oferujemy granty bezpośrednie w ramach programów wieloletnich. Inwestor może otrzymać maksymalnie 5 tys. euro na utworzone miejsce pracy, uprzywilejowane są nowe etaty w usługach – wyjaśnił.

W sektorze BPO MG udzieliło 121 mln zł. dotacji na inwestycje, których wartość wyniosła blisko 300 mln zł. Wygenerują one 3100 nowych miejsc pracy. – Obecnie pracujemy nad 10 projektami z tej branży, w wyniku ich realizacji może powstać kolejne 4100 etató w – podsumował wiceminister Korolec.

Anna Sieńko, dyrektor Global Technology Services z IBM Polska zwróciła uwagę na to, że polscy informatycy nie muszą wyjeżdżać z kraju, żeby znaleźć atrakcyjną ofertę zatrudnienia. – IBM utworzył laboratorium oprogramowania w Krakowie połączone ze światową siecią tego typu laboratoriów, m.in. z ośrodkiem w Stanach Zjednoczonych – powiedziała.

źródło: www.mg.gov.pl